Com crear un nou llistat de preus

 

Creació d'un filtre de preus

Els llistats de preus mostren un filtre de preus d'acord amb les etiquetes assignades pels seus redactors.

Els filtres es troben en la següent carpeta:

PREUK Base de preus publicada en web

En cada col·lecció de filtres hi ha una plantilla que podeu duplicar per a crear un filtre nou.

El filtre es configura omplint els camps marcats en color roig i seguint les instruccions del propi filtre.

 

Creació d'un nou llistat de preus publicable

Una vegada creat el filtre, podeu crear un llistat per a publicar-lo en el web accedint a la següent carpeta:

PREUK Llistats PUBLICATS

En aquesta carpeta trobareu el full PreuK 0000, que serveix de plantilla. Una vegada renomenat seguint el format PreuK 0000, escriureu a dintre el nom del filtre prèviament creat (0000) i la url on s'hi troba.

 

Publicació d'un nou llistat de preus

Per a publicar el llistat en el web, cal que accediu a aquest full:

PK I0007 Actualització d'un llistat de preus en el web de PreuK

Actualitzareu el llistat contingut en el full PREUK Llistats PUBLICATS!, mitjançant l'script Start listing.

A partir d'aquest moment, la creació de les pàgines web corresponents serà automàtica en els subdominis preuk., precios., prices. i prix. del domini rehabi-li-tar.com.

Si voleu fer-ho manualment, podeu utilitzar el següent formulari (després d'actualitzar-lo en el menú desplegable del full esmentat):

Actualització d'un llistat de preus en el web de PreuK

 

Publicació d'una nova tarifa de preus de contractació

En el cas de la creació d'una nova tarifa de preus de contractació, el procediment és idèntic, però es farà servir la següent carpeta:

PREUK Tarifes oficials, amb despeses generals i benefici

 

 

Edició 2 (30/04/2018)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com