Com actualitzar preus en el web

 

L'actualització d'un llistat de preus o una justificació de preu es fa periòdicament. No obstant, si desitgeu expressament l'actualització immediata, podeu fer servir els següents formularis:

Actualització d'un llistat de preus en el web de PreuK

Actualització de la justificació d'un preu en el web de PreuK

 

 

Edició 1 (14/08/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

A partir d'un script programat per

Ignacio Baixauli Quiles

ignacio.baixauli.rehabi-li-tar.com